Обращение к Страховому омбудсману  является бесплатным.


Порядок обращения к Страховому омбудсману

Қазақша

Русский


Контактiлер


+7 (727) 382-41-74

+7 (727) 265-54-70

+7 708 151 5235 Сақтандыру Омбудсманы

 

 

 
 

Құрметті достар!

 

Қазақстанның Сақтандыру Омбудсманы сайтына қош келдіңіздер!

 

Сақтандыру омбудсманы

 сақтанушылар (сақтандырылушылар, пайда алушылар) мен сақтандыру ұйымдары арасында сақтандыру шарттарынан туындайтын келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге асыратын, өз қызметінде тәуелсіз жеке тұлға болып табылады. Сонымен қатар, мен сақтандыру ұйымдары арасында міндетті және ерікті сақтандыру мәселелері бойынша туындайтын келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге асырамын.

 

Өз қызметімде келесі қағидаттарды басшылыққа аламын:

     1)    тараптардың теңқұқықтылығы – бұл қағидатты ұстану  келіспеушіліктерді реттеу барысында, мен бір тарапқа берілмеген қосымша құқықтарды басқа тарапқа беруге құқылы емеспін;

2)    объективтілік және бейтараптық – мен қандай-да бір тараптың өкілі болуға, сонымен қатар тараптарға қатысты артықшылық, теріс түсінігін туғызуға ықпал ететін мән-жайлар мен бір тараптың өкілі бола алмаймын;

3)    сақтандыру құпиясын және заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтау - келіспеушіліктерді реттеу барысында алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға және үшiншi тұлғаларға жарияламауға міндеттімін;

4)    тараптардың құқықтарын сақтау және заңмен қорғалатын мүдделерін құрметтеу - мен, тараптардың заңнамасымен қарастырылған құқығын бұзбауға, тараптарға заңмен қорғалатын мүдделерін білдіруге мүмкіндік беремін;

5)    шешім қабылдау рәсімінің ашықтығы және негізділігі –шешім қабылдау барысында, Ішкі қағидаларда көрсетілген рәсім бойынша жүзеге асырамын, ал шешім қабылдау кезінде, мен Қазақстан Республикасының заңнамасы мен сақтандыру шартының талаптарын басшылыққа аламын.  

 

 

Сақтандыру омбудсманының қызметі Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» заңнамасы мен Сақтандыру омбудсманының Ішкі қағидалары негізінде жүзеге асырылады. 

 

 Сақтандыру омбудсманы хабарлайды:

  

2016 жылдың 15 сәуірінде "Мұнай сақтандыру компаниясы" Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ-ы сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 

2016 жылдың 15 сәуірінде "Мұнай сақтандыру компаниясы" Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 

 2016 жылдың 14 мамырында «Kompetenz» Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «Kompetenz» Сақтандыру компаниясы» Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар Kompetenz» Сақтандыру компаниясы» сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 2016 жылдың 15 мамырында «Kompetenz» Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 2016 жылдың 18 мамырында « SP Malakut » Сақтандыру брокері» ЖШС мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 2016 жылдың 24 мамырында « Коммеск-Өмір » Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша « Коммеск-Өмір » Сақтандыру компаниясы» Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

2016 жылдың 24 мамырында « Коммеск-Өмір» Сақтандыру компания» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 2016 жылдың 26 мамырында «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

2016 жылдың 26 мамырында «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "Нұрбанк" Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "Нұрполис" Сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «Нұрбанк» АҚ ЕҰ-ң «Нұрполис» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар «Нұрбанк» АҚ ЕҰ-ң «Нұрполис» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру компаниясы» сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 2016 жылдың 26 мамырында "Нұрбанк" Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "Нұрполис" Сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 2016 жылдың 22 маусымында «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "Астық сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «Астық сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар «Астық сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру компаниясы» сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 "Астық сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы Сақтандыру компаниясы» Ақционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "«Виктория» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «Виктория» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар ««Виктория» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 "«Виктория» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "" Kaspi Сақтандыру" Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша " Kaspi Сақтандыру" АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар " Kaspi Сақтандыру" АҚ-ы сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 "2016 жылдың 26 мамырында " Kaspi Сақтандыру" Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "«Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар ««Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 "«Сентрас Иншуранс» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "«Сәлем» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «Сәлем» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар «Сәлем» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 "2016 жылдың 26 мамырында «Сәлем» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "2016 жылдың 26 мамырында «Amanat» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру туралы Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды.

 "«Amanat» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы мен Сақтандыру омбудсманының арасында міндетті және ерікті сақтандыру класстарына (түрлеріне) қатысты қарым-қатынастарды реттеу мен қарастыру жайында Ашық меморандумға қосылу туралы келісімге қол қойылды, осылайша «Amanat» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы Сақтандыру осбудсманына басқа да сақтандыру компаниялырының арасындағы қарым-қатынастарды реттеумен қатар «Amanat» Сақтандыру компаниясы» АҚ-ы сақтанушылардың, сақтандаралғандардың және пайда алушылардың арасындағы қарым-қатынастарды да реттеуге келісімін берді.

 

 

 

 

 
Сақтандыру таластарын соттан тыс реттеу туралы меморандум
Тәуелсіз бағалаушыларға

Тәуелсіз сарапшылар меморандумына қатысқандар тізімі (заңды және жеке тұлғалар)
 
Сақтандыру омбудсманы және Өкілдер кеңесі туралы ереже
 
Көлік құралдары иегерлерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша мәселелерді реттейтін Сақтандыру омбудсманының қызмет РЕГЛАМЕНТІ
 

 Совет представителей Страхового омбудсмана:АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ
АҚ